Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä

7.6.2018

1a Rekisterinpitäjä

Nimi
Unimet Turku Oy (Y-tunnus 0983635-7)

Osoite
Orikedonkatu 6, 20380 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 541 1824 / pasi.hietanen(ät)unimetturku.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Pasi Hietanen

Osoite
Orikedonkatu 6, 20380 Turku

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 541 1824 / pasi.hietanen(ät)unimetturku.com

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja laskutusrekisteri / Standard ERP by HansaWorld

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakkaiden tilaamien tuotteiden ja palveluiden laskutukseen sekä sähköpostiosoitteita asiakkaan suostumuksella tiedottamiseen ajankohtaisista asioista Unimet Turku Oy:ssä.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta tallennetaan seuraavat tiedot:

– nimi
– postiosoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– asiakkaan tilaamat tuotteet/palvelut – laskutusehto

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Laskutusjärjestelmään tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisteristä ulkopuolisille tahoille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaaliset tulosteet rekisteristä säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
HansaWorldin pilvipalveluun yhteys suojattu vahvalla SSL-salauksella. Laskutusaineisto siirretään Visma PPG:lle salatulla SFTP-tiedonsiirrolla.

Tietokoneet, joilta tietoja käsitellään on suojattu virustorjunnalla, ajantasaisilla tietoturvapäivityksillä, vahvalla kirjautumisen salasanalla ja asiakasrekisteri vaatii oman kirjautumisensa sisäänpääsyyn.

Rekisteriin ei tallenneta salassa pidettävää tietoa.

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot itsestään.

Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla pasi.hietanen(ät)unimetturku.com

Unimet Turku Oy Orikedonkatu 6 20380 Turku

11
Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa korjaamista.

Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla pasi.hietanen(ät)unimetturku.com

Unimet Turku Oy Orikedonkatu 6 20380 Turku

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain §30:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Henkilötietoja ei käytetä ilman asiakkaan lupaa Unimet Turku Oy:n omien tiedotteiden lähettämiseen.

Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä sivustomme toiminnallisuuden takaamiseksi.

Scroll to Top